۰۲۱ - ۴۳ ۰۰ ۰۰ ۲۱
صفحه اصلی سامانه پیشنهادها
مشاوره رایگان
سامانه پیشنهادها
وبلاگ
درباره ما
۰۲۱ - ۴۳ ۰۰ ۰۰ ۲۱
:: جستجو

مقصدت رو از بین ۱۹۰+ کشور جستجو کنید

بازگشت به صفحه پیشنهادات
پیشنهاد کار 🔗 کار در استرالیا

کار در شرکت هلثشر سیدنی استرالیا برای مدیر آموزش و پرورش

وظایف و مهارت ها:
تجربه و دانش گسترده در ارائه برنامه آموزشی در یک سازمان بزرگ و پیچیده.
مهارت های ارتباطی کلامی
تجربه مشاوره و انتقال اطلاعات پیچیده
مهارتهای تفکر انتقادی و حل مسئله
مشارکت و اجرای ابتکارات استراتژیک

کشور: استرالیا
رشته تحصیلی:
بررسی تئوری های پایه ای مدیریتی برای آمادگی جهت ورود به رشته کاری مورد نظر دانشجو، از جمله امور مالی و حسابداری ، رفتار سازمانی و مدیریت استراتژیک و نهایتا در ادامه پرداختن به مباحث کمی تخصصی تر شامل رویکردهای کمی به مدیریت تا رویکردهای فلسفی و خلاقانه تر.
نام شرکت: HealthShare NSW
منطقه: سیدنی
میزان پیشنهاد: 150,000 دلار