x
مشاوره مهاجرت
مشاوره مهاجرت گوتو تی آر
مشاوره مهاجرت: 02143000021

وظایف و مهارت ها:
تجربه و دانش گسترده در ارائه برنامه آموزشی در یک سازمان بزرگ و پیچیده.
مهارت های ارتباطی کلامی
تجربه مشاوره و انتقال اطلاعات پیچیده
مهارتهای تفکر انتقادی و حل مسئله
مشارکت و اجرای ابتکارات استراتژیک

رشته تحصیلی :
بررسی تئوری های پایه ای مدیریتی برای آمادگی جهت ورود به رشته کاری مورد نظر دانشجو، از جمله امور مالی و حسابداری ، رفتار سازمانی و مدیریت استراتژیک و نهایتا در ادامه پرداختن به مباحث کمی تخصصی تر شامل رویکردهای کمی به مدیریت تا رویکردهای فلسفی و خلاقانه تر.
میزان پیشنهاد : 150,000 دلار
نام شرکت : HealthShare NSW
منطقه : سیدنی
کشور : استرالیا

پیشنهادات مشابه