۰۲۱ - ۴۳ ۰۰ ۰۰ ۲۱
صفحه اصلی سامانه پیشنهادها
مشاوره رایگان
سامانه پیشنهادها
وبلاگ
درباره ما
۰۲۱ - ۴۳ ۰۰ ۰۰ ۲۱
:: جستجو

مقصدت رو از بین ۱۹۰+ کشور جستجو کنید

بازگشت به صفحه پیشنهادات
پیشنهاد کار

کار در شرکت Auto-Owners Insurance Company آمریکا برای بیمه گر

شرکت بیمه Auto-Owners Insurance d یک شرکت رتبه یک در آمریکا می باشد که به دنبال گسترش نیرو خود نیازمند فردی به عنوان بیمه گر که تسلط مناسبی از پوشش انواع بیمه ها ، استثنا و پوشش های اضافه آنها داشته باشد و بتواند آن ها را با سیاست های شرکت مطابقت دهد و ارتباط مناسب و تاثیر گذاری را با بیمه گزاران (مشتریان) داشته باشد.

کشور: آمریکا
نوع مهارت:
بیمه گر
"بیمه گر" به شرکتیا فردی گفته می شود که در صورت وقایع غیرمنتظره و ناخوشایند تحت پوشش هر نوع بیمه نامه پوشش مالی شما را فراهم می کند.
نام شرکت: Auto-Owners Insurance Company
منطقه: دراپر-اوتاه
میزان پیشنهاد: 76,000 دلار
شرایط:
  • تسلط به زبان انگلیسی