x
قبل از هر اقدام برای مهاجرت، این ویدئوها رو ببین!
پیشنهاد کار 🔗 کار در کانادا

کار در شرکت The Ford Group Professional Corporation کانادا

وظایفی که می بایست اجرا شود به عنوان حسابدار :

مشاوره مالی ، تجاری و مالیاتی ارائه دهید. اطلاعات مالی را برای افراد ، بخشها یا شرکتها آماده کنید. تهیه صورتها و گزارشهای مالی اظهارنامه مالیات بر درآمد را از سوابق حسابداری تهیه کنید. برنامه ریزی ، تنظیم و مدیریت سیستم های حسابداری. سوابق حسابداری را بررسی کنید. یافته های هزینه ، گزارشگری و روش کنترل داخلی را توسعه داده و حفظ کنید. اسناد و گزارش های مالی را تجزیه و تحلیل کنید. یکی از مزایا این کار بیمه میباشد . 

کشور: کانادا
نوع مهارت:
حسابدار
حسابدار به شخصی اطلاق میگردد که کلیه امور حسابداری را انجام میدهد بدلیل پیچیده شدن کارها و رقابت در بازار پول و سرمایه نیاز به تخصصی شدن این امور گردیده است و این رشته به گرایشها وشاخه های تخصصی تقسیم شده است،علم حسابداری در واقع زبان تجارت است و زیر مجموعه رشته‌های مهندسی است؛ چرا که از طریق تهیه گزارش‌های مالی، اطلاعات لازم درباره واحدهای اقتصادی را در اختیار اشخاص مورد نظر قرار می‌دهد. این اشخاص شامل مدیران، صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، سازمان‌های مالی و اقتصادی دولت و از این قبیل هستند. از دیدگاهی دیگر، حسابداری را سیستم اطلاعاتی حسابداری می‌نامند که از آن برای پردازش اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی مؤثر و مرتبط با سازمان‌ها و واحدهای تجاری و گزارش اثرات و ارتباط این‌گونه رویدادها به تصمیم‌گیرندگان، استفاده می‌شود. امروزه ثبت‌های حسابداری با استفاده از نرم افزارهای حسابداری توسط رایانه انجام می‌شود. همه حسابداران از مجموعه قواعد یکسان تحت عنوان اصول پذیرفته شده حسابداری واستانداردهای حسابداری برای تهیه گزارش‌های مالی استفاده می‌کنند. اطلاعات مربوط به معاملات روزمره، اساس تهیه گزارش‌های مالی را تشکیل می‌دهد. در واحدهای بازرگانی، فعالیت‌هایی نظیر خرید و فروش کالا، خرید ماشین آلات و پرداخت هزینه‌های جاری مانند اجاره، حقوق، بهای آب و برق از جمله معاملات روزمره است.
سابقه کاری: 6 سال
نام شرکت: Ford Group Professional Corporation
منطقه: آنتاریو
مشاوره مهاجرت
مشاوره مهاجرت: ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۱