x
قبل از هر اقدام برای مهاجرت، این ویدئوها رو ببین!
پیشنهاد کار 🔗 کار در کانادا

کار در شرکت Davidson Bookkeeping Services کانادا برای حسابدار

یک مدیر حسابداری نمونه کارهای مشتری را مدیریت می کند ، سوابق معاملات مالی را با ایجاد حساب حفظ می کند. ارسال معاملات ؛ اطمینان از انطباق الزامات قانونی.

وظایف و وظایف اصلی شغلی اما محدود به موارد زیر نیست:
اسناد منبع مانند فاکتورها ، رسیدها ، چاپهای رایانه ای را بررسی و تأیید کنید
اختصاص و ارسال جزئیات معاملات مالی به کتابهای تابعه ؛ انتقال داده ها به دفتر کل همه حساب ها را آشتی و تراز کنید

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی (تراز آزمایشی ، صورت سود ، ترازنامه)
حساب های قابل پرداخت و حساب های دریافتنی را مدیریت کنید
تهیه و پردازش لیست حقوق و دستمزد

کشور: کانادا
نوع مهارت:
حسابدار
حسابدار به شخصی اطلاق میگردد که کلیه امور حسابداری را انجام میدهد بدلیل پیچیده شدن کارها و رقابت در بازار پول و سرمایه نیاز به تخصصی شدن این امور گردیده است و این رشته به گرایشها وشاخه های تخصصی تقسیم شده است،علم حسابداری در واقع زبان تجارت است و زیر مجموعه رشته‌های مهندسی است؛ چرا که از طریق تهیه گزارش‌های مالی، اطلاعات لازم درباره واحدهای اقتصادی را در اختیار اشخاص مورد نظر قرار می‌دهد. این اشخاص شامل مدیران، صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، سازمان‌های مالی و اقتصادی دولت و از این قبیل هستند. از دیدگاهی دیگر، حسابداری را سیستم اطلاعاتی حسابداری می‌نامند که از آن برای پردازش اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی مؤثر و مرتبط با سازمان‌ها و واحدهای تجاری و گزارش اثرات و ارتباط این‌گونه رویدادها به تصمیم‌گیرندگان، استفاده می‌شود. امروزه ثبت‌های حسابداری با استفاده از نرم افزارهای حسابداری توسط رایانه انجام می‌شود. همه حسابداران از مجموعه قواعد یکسان تحت عنوان اصول پذیرفته شده حسابداری واستانداردهای حسابداری برای تهیه گزارش‌های مالی استفاده می‌کنند. اطلاعات مربوط به معاملات روزمره، اساس تهیه گزارش‌های مالی را تشکیل می‌دهد. در واحدهای بازرگانی، فعالیت‌هایی نظیر خرید و فروش کالا، خرید ماشین آلات و پرداخت هزینه‌های جاری مانند اجاره، حقوق، بهای آب و برق از جمله معاملات روزمره است.
شرایط:
  • دانش شیوه های دفترداری ، اصول و رویه های پذیرفته شده حسابداری ، دانش قوانین مربوطه و الزامات نظارتی
مشاوره مهاجرت
مشاوره مهاجرت: ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۱