۰۲۱ - ۴۳ ۰۰ ۰۰ ۲۱
صفحه اصلی سامانه پیشنهادها
درخواست رزرو مشاوره
سامانه پیشنهادها
وبلاگ
درباره ما
۰۲۱ - ۴۳ ۰۰ ۰۰ ۲۱
:: جستجو

درحال جستجو ...

بازگشت به صفحه پیشنهادات
پیشنهاد کار 🔗 کار در کانادا

کار، کار در شرکتthumb print solutions inc دراونتاریوی کانادا برای مهندس روش

شرکت thumb print solutions inc در حال حاضر به دنبال استخدام نیروی مهندس روش است. شما به عنوان مهندس روش وظایفی از قبیل توسعه سیستم ها و روش های تولید انعطاف پذیر یا یکپارچه،طراحی و انجام مطالعات زمانی و برنامه های ساده سازی کار،انجام مطالعات و اجرای برنامه ها برای تعیین سطح بهینه موجودی را برعهده دارید.

کشور: کانادا
سابقه کاری: 3 سال
نام شرکت: thumb print solutions inc
منطقه: اونتاریو
میزان پیشنهاد: 80,000 دلار