x
قبل از هر اقدام برای مهاجرت، این ویدئوها رو ببین!
پیشنهاد کار 🔗 کار در لندن

کار در شرکت Babcock بریستول انگلستان برای مهندس نرم افزار

از جمله ی وظایف شما میتوان به :

تولید و نگهداری برنامه های وب برای تأمین نیازهای مشتری
مشارکت و همکاری فعال در تیم 
• مستند سازی طراحی فنی و کد
• طراحی و اجرای کامل پشته نرم افزار
• استفاده از ابزارهای مختلف توسعه نرم افزار برای توسعه نرم افزار و آزمایش واحد.

کشور: انگلستان
نوع مهارت:
مهندس نرم افزار
وظایف مهندس نرم افزار شامل موارد زیر میشود: اصلاح نرم افزارهای موجود برای رفع خطاها، سازگاری با نرم افزار جدید یا بهبود عملکرد تحلیل نیازهای کاربر و الزامات نرم افزار برای ارزیابی امکانات طراحی در محدودیت زمان و هزینه مشورت با تحلیلگران سیستم، مهندسین، برنامه نویس ها و سایرین برای طراحی سیستم و کسب اطلاعات در محدودیت های پروژه و امکانات، الزامات عملکردی و ظواهر کاربری کامپیوتر ذخیره سازی، بازیابی و نگهداری اطلاعات برای تحلیل توانایی ها و نیازهای سیستم طراحی، توسعه و اصلاح سیستم های نرم افزاری با استفاده از تحلیل های علمی و مدل های ریاضی برای پیش بینی و اندازه گیری خروجی و تبعات طراحی و...
سابقه کاری: 5 سال
نام شرکت: Babcock
منطقه: بریستول
حداقل نمره تافل: 97
شرایط:
  • حقوق این موقعیت کاری بعد از مکاتبات مشخص میشود.
  • تخصص در توسعه برنامه های وب با CSS,JAVASCRIPT
  • تسلط به Devops و روش های چابک
  • مهارت های ارتباطی شفاهی و کتبی
  • توانایی کار مستقل و استفاده از ابتکار عمل
مشاوره مهاجرت
مشاوره مهاجرت: ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۱