x
قبل از هر اقدام برای مهاجرت، این ویدئوها رو ببین!
پیشنهاد کار 🔗 کار در انگلستان

کار در شرکت EDF Energy Limited کرویدون انگلستان برای مهندس نرم افزار

به عنوان یک مهندس کامپیوتر شما باید برای بروز کردن دانش خود پیشقدم باشید و برای ارزیابی و تست نرم افزار ها توانایی و دانش لازم را داشته باشید.

کشور: انگلستان
نوع مهارت:
مهندس نرم افزار
وظایف مهندس نرم افزار شامل موارد زیر میشود: اصلاح نرم افزارهای موجود برای رفع خطاها، سازگاری با نرم افزار جدید یا بهبود عملکرد تحلیل نیازهای کاربر و الزامات نرم افزار برای ارزیابی امکانات طراحی در محدودیت زمان و هزینه مشورت با تحلیلگران سیستم، مهندسین، برنامه نویس ها و سایرین برای طراحی سیستم و کسب اطلاعات در محدودیت های پروژه و امکانات، الزامات عملکردی و ظواهر کاربری کامپیوتر ذخیره سازی، بازیابی و نگهداری اطلاعات برای تحلیل توانایی ها و نیازهای سیستم طراحی، توسعه و اصلاح سیستم های نرم افزاری با استفاده از تحلیل های علمی و مدل های ریاضی برای پیش بینی و اندازه گیری خروجی و تبعات طراحی و...
سابقه کاری: 5 سال
نام شرکت: EDF Energy Limited
منطقه: کرویدون
میزان پیشنهاد: 51,000 دلار
شرایط:
  • آشنا با مفاهیم front end و back end و پیاده سازی آنها
  • آَشنا با مفاهیم تست نرم افزار
مشاوره مهاجرت
مشاوره مهاجرت: ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۱