x
قبل از هر اقدام برای مهاجرت، این ویدئوها رو ببین!
پیشنهاد کار 🔗 کار در انگلستان

کار در شرکت Experis لندن انگلستان برای مهندس نرم افزار

دانش به روز و آماده برای استفاده از پلتفرم های جدید و تزریق خلاقیت به ایده های تیم برای طراحی و اجرای برنامه های جدید از جمله وظایف اصلی شما به عنوان یک مهندس نرم افزار و ندیر یک تیم توسعه میباشد.

کشور: انگلستان
نوع مهارت:
مهندس نرم افزار
وظایف مهندس نرم افزار شامل موارد زیر میشود: اصلاح نرم افزارهای موجود برای رفع خطاها، سازگاری با نرم افزار جدید یا بهبود عملکرد تحلیل نیازهای کاربر و الزامات نرم افزار برای ارزیابی امکانات طراحی در محدودیت زمان و هزینه مشورت با تحلیلگران سیستم، مهندسین، برنامه نویس ها و سایرین برای طراحی سیستم و کسب اطلاعات در محدودیت های پروژه و امکانات، الزامات عملکردی و ظواهر کاربری کامپیوتر ذخیره سازی، بازیابی و نگهداری اطلاعات برای تحلیل توانایی ها و نیازهای سیستم طراحی، توسعه و اصلاح سیستم های نرم افزاری با استفاده از تحلیل های علمی و مدل های ریاضی برای پیش بینی و اندازه گیری خروجی و تبعات طراحی و...
سابقه کاری: 5 سال
نام شرکت: Experis
منطقه: لندن
شرایط:
  • حقوق این پیشنهاد کاری مکاتباتی است.
  • دانش کافی در علوم کامپیوتر
  • آشنا با مفاهیم شئ گرایی
  • تجربه توسعه Agile ، به ویژه SCRUM
  • دانش c#.net
مشاوره مهاجرت
مشاوره مهاجرت: ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۱