x
قبل از هر اقدام برای مهاجرت، این ویدئوها رو ببین!
پیشنهاد کار 🔗 کار در فرانسه

کار در شرکت LGM Group فرانسه برای مهندس نرم افزار

از جمله وظایف مهندس نرم افزار در این شرکت میتوان به پیگیری تمامی پروسه ها، عیب یابی و ارائه گزارش  ها روزانه و اطمینان از خدمات رسانی صحیح بخش های مرتبط با بخش نرم افزار شرکت است.

کشور: فرانسه
نوع مهارت:
مهندس نرم افزار
وظایف مهندس نرم افزار شامل موارد زیر میشود: اصلاح نرم افزارهای موجود برای رفع خطاها، سازگاری با نرم افزار جدید یا بهبود عملکرد تحلیل نیازهای کاربر و الزامات نرم افزار برای ارزیابی امکانات طراحی در محدودیت زمان و هزینه مشورت با تحلیلگران سیستم، مهندسین، برنامه نویس ها و سایرین برای طراحی سیستم و کسب اطلاعات در محدودیت های پروژه و امکانات، الزامات عملکردی و ظواهر کاربری کامپیوتر ذخیره سازی، بازیابی و نگهداری اطلاعات برای تحلیل توانایی ها و نیازهای سیستم طراحی، توسعه و اصلاح سیستم های نرم افزاری با استفاده از تحلیل های علمی و مدل های ریاضی برای پیش بینی و اندازه گیری خروجی و تبعات طراحی و...
سابقه کاری: 5 سال
نام شرکت: LGM Group
منطقه: تولوز
شرایط:
  • تحلیل پروژه های قبلی
  • طراحی و توسعه نرم افزار آزمون (و FPGA) و توسعه این بردهای الکترونیکی
  • توسعه و آزمایش مدل های مختلف
  • تسلط به زبان برنامه نویسی c
مشاوره مهاجرت
مشاوره مهاجرت: ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۱