x
قبل از هر اقدام برای مهاجرت، این ویدئوها رو ببین!
پیشنهاد تحصیلی 🔗 تحصیل در آلمان

پذیرش تحصیلی فوق لیسانس در دانشگاه کلن آلمان در رشته بیوشیمی

کارشناسی ارشد زیست شناسی مطالعات عمیقی را در موضوعات انتخابی بیوشیمی ، زیست شناسی مولکولی و سلولی و پزشکی مولکولی ارائه می دهد.این دوره یک برنامه مطالعاتی پژوهش محور است و هدف اصلی، آموزش دانش آموزان برای انجام تحقیقات مستقل در حوزه ی بیوشیمی برای حل مسائل مطرح در این زمینه است.

کشور: آلمان
دانشگاه:
دانشگاه کلن
رتبه: ‎212
رشته تحصیلی:
بیوشیمی
اساس شیمیایی بسیاری از واکنشها در موجودات زنده شناخته شده است. کشف ساختمان دو رشته‌ای دزاکسی ریبونوکلئیک اسید (DNA) ، جزئیات سنتز پروتئین از ژن ها، مشخص شدن ساختمان سه بعدی و مکانیسم فعالیت بسیاری از مولکولهای پروتئینی، روشن شدن چرخه‌های مرکزی متابولیسم وابسته بهم و مکانیسمهای تبدیل انرژی و گسترش تکنولوژی Recombinant DNA (نوترکیبی DNA) از دستاوردهای برجسته بیوشیمی هستند. امروزه مشخص شده که الگو و اساس مولکولی باعث تنوع موجودات زنده شده است.
زبان دوره: انگلیسی
منطقه: کلن
طول دوره: 2 سال
مبلغ دقیق شهریه: 562 دلار
ددلاین: ترم: تابستان - شروع: April 1, 2021 - ددلاین ثبت نام: January 15, 2021
حداقل نمره تافل: 79
حداقل نمره آیلتس: 6.5
حداقل معدل: 15
مشاوره مهاجرت
مشاوره مهاجرت: ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۱