x
قبل از هر اقدام برای مهاجرت، این ویدئوها رو ببین!
پیشنهاد کار 🔗 کار در آلمان

کار در شرکت لاینسایت فرانکفورت آلمان برای مدیر هزینه

 مدیریت هزینه، به شناسایی، جمع آوری، طبقه بندی و اختصاص اطلاعاتی کمک می کند که در برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری برای حفظ محدوده مطلوب هزینه ها استفاده میشوند. در این مبحث، به سر فصل های مدیریت هزینه چیست، تکنیک های مدیریت هزینه، مزیت های مدیریت هزینه، مدیریت هزینه پروژه، اهداف مدیریت پروژه، مدیریت هزینه در حسابداری و کتابهای دوره مدیریت هزینه پرداخته می شود.

کشور: آلمان
نوع مهارت:
مدیر هزینه
مدیریت هزینه، فرایند برنامه ریزی و کنترل بودجه کسب و کار است. مدیریت هزینه، نوعی حسابداری مدیریتی است که از طریق کاهش دادن احتمال اضافه شدن بوجه، هزینه ها را پیش بینی کند. بسیاری از کسب و کارها از برنامه های مدیریت هزینه برای پروژ های خاص و مدلهای کلی کسب و کار بهره میگیرند.
نام شرکت: Linesight
منطقه: فرانکفورت
میزان پیشنهاد: 132,000 دلار
شرایط:
  • مهارت های عالی IT
  • مهارت های ارتباطی عالی
  • توانایی هدایت کردن تیم
  • تهیه اسناد استاندارد - گزارش ها ، ارزیابی ها ، نامه ها ، گزارش های مالی
  • مناقصه ها را تجزیه و تحلیل کرده و گزارش های مناقصه را در تمام مراحل تهیه کنید
مشاوره مهاجرت
مشاوره مهاجرت: ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۱