x
قبل از هر اقدام برای مهاجرت، این ویدئوها رو ببین!
پیشنهاد کار 🔗 کار در آلمان

کار در شرکت Orcan Intelligence آلمان برای مدیر فرایند فناوری اطلاعات

این پیشنهاد در حالت تعلیق بوده و غیرفعال است. اطلاعات موجود ممکن است به روز نباشد.

وظایف مورد نظر این کار:

اطمینان حاصل کنید که اسناد مورد نیاز به طور منظم در دسترس و به روز است.
KPI مربوط به مدیریت کاتالوگ خدمات و مدیریت سطح خدمات را تعریف و نظارت کنید.
روش ایجاد خدمات جدید IT را تعریف ، اجرا و بهبود مستمر دهید.

کشور: آلمان
نوع مهارت:
تکنسین فناوری اطلاعات
از جمله وظایف یک تکنسین فناوری اطلاعات میتوان موارد زیر را نام برد: تجزیه و تحلیل، طراحی و پیاده سازی شبکه بر اساس نیاز مرکز. طراحی و پیکربندی سخت افزار شبکه و نظارت بر اجرای آن. انتخاب، نصب و راه اندازی نرم افزارهای مورد نیاز شبکه. پشتیبانی و نگهداری سخت افزارهای شبکه و تعیین ضوابط و سطوح دسترسی کاربران شبکه و نظارت بر آنها. توسعه و بهینه سازی شبکه موجود و ایجاد امکانات لازم به منظور برقراری ارتباط با شبکه های برون سازمانی. آگاهی از آخرین پیشرفته های فن آوری در زمینه شبکه و...
نام شرکت: Orcan Intelligence
شرایط:
  • مدرک بین المللی ITIL
  • تجربه مدیریت پروژه
  • تجربه کار KPI REPORT
  • تسلط کافی به زبان انگلیسی
  • حقوق بعد از مکاتبات معلوم میشود
مشاوره مهاجرت
مشاوره مهاجرت: ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۱