x
قبل از هر اقدام برای مهاجرت، این ویدئوها رو ببین!
پیشنهاد کار 🔗 اطلاعات کلی درباره ترکیه

کار در شرکت Zalando SE آلمان برای مهندس نرم افزار

با پذیرش این سمت شغلی شما شانس کار در بازار کار آلمان را خواهید داشت. به عنوان یک مهندس نرم افزار، وظیفه ی اصلی شما به روزرسانی و توسعه ی بستر نرم افزاری کمپانی و اطمینان از ارائه خدمات به بهترین صورت است.

نوع مهارت:
مهندس نرم افزار
وظایف مهندس نرم افزار شامل موارد زیر میشود: اصلاح نرم افزارهای موجود برای رفع خطاها، سازگاری با نرم افزار جدید یا بهبود عملکرد تحلیل نیازهای کاربر و الزامات نرم افزار برای ارزیابی امکانات طراحی در محدودیت زمان و هزینه مشورت با تحلیلگران سیستم، مهندسین، برنامه نویس ها و سایرین برای طراحی سیستم و کسب اطلاعات در محدودیت های پروژه و امکانات، الزامات عملکردی و ظواهر کاربری کامپیوتر ذخیره سازی، بازیابی و نگهداری اطلاعات برای تحلیل توانایی ها و نیازهای سیستم طراحی، توسعه و اصلاح سیستم های نرم افزاری با استفاده از تحلیل های علمی و مدل های ریاضی برای پیش بینی و اندازه گیری خروجی و تبعات طراحی و...
سابقه کاری: 5 سال
نام شرکت: Zalando SE
منطقه: برلین
شرایط:
  • درک قوی از مبانی علوم کامپیوتر
  • توانایی ساخت ریز سرویس ها مانند scala
  • تجربه کار با رایانش ابری
  • توانایی کار با انواع API ها
مشاوره مهاجرت
مشاوره مهاجرت: ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۱