x
قبل از هر اقدام برای مهاجرت، این ویدئوها رو ببین!
پیشنهاد کار

کار در شرکت Paypal هند برای مهندس نرم افزار

ما به دنبال یک مهندس iOS برای کمک به توسعه و آزمایش برنامه PayPal هستیم. به عنوان یک برنامه نویس شما باید دارای روحیه کار تیمی و صبور باشید.

کشور: هند
نوع مهارت:
مهندس نرم افزار
وظایف مهندس نرم افزار شامل موارد زیر میشود: اصلاح نرم افزارهای موجود برای رفع خطاها، سازگاری با نرم افزار جدید یا بهبود عملکرد تحلیل نیازهای کاربر و الزامات نرم افزار برای ارزیابی امکانات طراحی در محدودیت زمان و هزینه مشورت با تحلیلگران سیستم، مهندسین، برنامه نویس ها و سایرین برای طراحی سیستم و کسب اطلاعات در محدودیت های پروژه و امکانات، الزامات عملکردی و ظواهر کاربری کامپیوتر ذخیره سازی، بازیابی و نگهداری اطلاعات برای تحلیل توانایی ها و نیازهای سیستم طراحی، توسعه و اصلاح سیستم های نرم افزاری با استفاده از تحلیل های علمی و مدل های ریاضی برای پیش بینی و اندازه گیری خروجی و تبعات طراحی و...
سابقه کاری: 4 سال
نام شرکت: Paypal
منطقه: بنگلور
شرایط:
  • حقوق این پیشنهاد کاری مکاتباتی است
  • دانش الگوهای طراحی مانند MVC و MVVM
  • مهارت در نوشتن آزمون های واحد و اتوماسیون
  • تجربه انیمیشن و اجرای طراحی رابط کاربر
  • درک کامل XCode
  • درک تخصصی Swift و Objective-C
مشاوره مهاجرت
مشاوره مهاجرت: ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۱