x
قبل از هر اقدام برای مهاجرت، این ویدئوها رو ببین!
پیشنهاد کار

کار در شرکت Dovre Group برای مهندس اتوماسیون

کار در این شرکت نروژی میتواند یک موقعیت استثنایی باشد تا تجربه کار و زندگی در فرهنگ اسکاندیناوی را تجربه کنند. از جمله مسئولیت هایی که باید توسط پذیرنده ی این سمت به صورت کامل بر عهده گرفته شود میتوان به طراحی دیاگرام سیستم های کنترلی، طراحی سیستم های کنترلی، ثبت و انجام کامل اسناد مهندسی اشاره کرد.

کشور: نروژ
نوع مهارت:
مهندس اتوماسیون
مهندسی اتوماسیون دو معنی متفاوت دارد: از نقطه نظر مهندسی نرم افزار ، به دنبال خودکارسازی فرایندهای نرم افزار است و از نقطه نظر مهندسی سنتی ارائه راه حل های خودکار برای فعالیت های فیزیکی است. مهندسان اتوماسیون می توانند ماشین آلات و فرآیندهای خودکار را طراحی ، برنامه ریزی ، شبیه سازی و آزمایش کنند و معمولاً در صنایعی مانند بخش انرژی در کارخانه ها ، تاسیسات تولید اتومبیل یا کارخانه های فرآوری مواد غذایی و روبات ها به کار می روند. مهندسان اتوماسیون مسئول ایجاد مشخصات دقیق طراحی و سایر اسناد ، توسعه نرم افزار اتوماسیون بر اساس الزامات خاص فرآیند و مطابق با استانداردهای بین المللی مانند IEC-61508 ، استانداردهای محلی و سایر دستورالعمل ها است.
سابقه کاری: 4 سال
نام شرکت: Dovre Group
منطقه: تروندهایم
شرایط:
  • حداقل 4 سال سابقه کار در زمینه نفت یا انرژی های بادی
  • حداقل 4 سال سابقه کار در زمینه ی سیستم های ASA و نمودار کنترل
  • دانش عمیق در زمینه ی طراحی اتوماسیون بر مبنای استاندارد های NORSOK
  • مهارت های ارتباطی خوب
  • مهارت گفتاری و نوشتاری زبان انگلیسی
  • حقوق این پیشنهاد کاری مکاتبه ای است.
مشاوره مهاجرت
مشاوره مهاجرت: ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۱