x
قبل از هر اقدام برای مهاجرت، این ویدئوها رو ببین!
پیشنهاد کار

کار در شرکت First Engineers نروژ برای مهندس نرم افزار

از شما به عنوان پذیرنده ی این سمت کاری انتظار میرود کار های زیر را انجام دهید:

عیب یابی و رفع خطا از برنامه های موجود

توسعه و پیاده سازی API های پیشرفته

شناسایی داده های مختلف و آنالیز آن

کشور: نروژ
نوع مهارت:
مهندس نرم افزار
وظایف مهندس نرم افزار شامل موارد زیر میشود: اصلاح نرم افزارهای موجود برای رفع خطاها، سازگاری با نرم افزار جدید یا بهبود عملکرد تحلیل نیازهای کاربر و الزامات نرم افزار برای ارزیابی امکانات طراحی در محدودیت زمان و هزینه مشورت با تحلیلگران سیستم، مهندسین، برنامه نویس ها و سایرین برای طراحی سیستم و کسب اطلاعات در محدودیت های پروژه و امکانات، الزامات عملکردی و ظواهر کاربری کامپیوتر ذخیره سازی، بازیابی و نگهداری اطلاعات برای تحلیل توانایی ها و نیازهای سیستم طراحی، توسعه و اصلاح سیستم های نرم افزاری با استفاده از تحلیل های علمی و مدل های ریاضی برای پیش بینی و اندازه گیری خروجی و تبعات طراحی و...
سابقه کاری: 5 سال
نام شرکت: First Engineers
منطقه: اسلو
شرایط:
  • دانش زبان های برنامه نویسی python,node,Go
  • آشنا با رایانشذ ابری و کار با فضا های ابری
  • توانایی طراحی و توسعه ی API ها
  • حقوق این پیشنهاد مکاتباتی است.
مشاوره مهاجرت
مشاوره مهاجرت: ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۱