x
اگر اولین بار هست که از سایت GO2TR دیدن می‌کنین، حتما از این صفحه شروع کنین!
پیشنهاد کار

کار در شرکت گروه مشاوره بوستون نروژ برای مدیر پروژه

گروه مشاوره بوستون با رهبران مشاغل و جامعه برای مقابله با مهمترین چالش های خود و به دست آوردن بیشترین فرصت هایشان با شرکای گروه همکاری می کند. BCG هنگام تأسیس در سال 1963 پیشگام در استراتژی تجارت بود. امروز ، ما به کلیه تغییرات تغییر الهام بخش و الهام بخش از تحول ، کمک می کنیم تا سازمان ها در رشد ، ایجاد مزیت رقابتی و ایجاد تأثیر در خط پایین کمک کنند.
کشور: نروژ
نوع مهارت:
مدیریت پروژه
تخصیص، پیگیری و کاربرد منابع برای رسیدن به اهداف مشخص در یک دوره زمانی خاص را مدیریت پروژه می‌گویند. به بیان دیگر مدیریت پروژه به‌کارگیری دانش، مهارت‌ها، ابزارها و تکنیک‌ها برای فعالیت‌های پروژه به منظور تحقق الزامات پروژه است. مدیریت پروژه با استفاده از فرایندهایی هم‌چون فرایندهای آغازین، برنامه‌ریزی، اجرایی، پایشی و اختتامی انجام می‌پذیرد
نام شرکت: گروه مشاوره بوستون
زبان دوره: انگلیسی - نروژی
منطقه: اسلو
میزان پیشنهاد: 191,586 دلار
شرایط:
  • تحلیلی و ساختاری
  • مهارتهای ارتباطی شفاهی و کتبی.
  • یک مهارت مشاوره قوی داشته باشید: حل مسئله با فرضیه ، چارچوب و ارتباط ایده های پیچیده ، تفکر استراتژیک
مشاوره مهاجرت
مشاوره مهاجرت: 02143000021