۰۲۱ - ۴۳ ۰۰ ۰۰ ۲۱
صفحه اصلی سامانه پیشنهادها
درخواست رزرو مشاوره
سامانه پیشنهادها
وبلاگ
درباره ما
۰۲۱ - ۴۳ ۰۰ ۰۰ ۲۱
:: جستجو

درحال جستجو ...

بازگشت به صفحه پیشنهادات
پیشنهاد کار

کار در شرکت گروه مشاوره بوستون نروژ برای مدیر پروژه

گروه مشاوره بوستون با رهبران مشاغل و جامعه برای مقابله با مهمترین چالش های خود و به دست آوردن بیشترین فرصت هایشان با شرکای گروه همکاری می کند. BCG هنگام تأسیس در سال 1963 پیشگام در استراتژی تجارت بود. امروز ، ما به کلیه تغییرات تغییر الهام بخش و الهام بخش از تحول ، کمک می کنیم تا سازمان ها در رشد ، ایجاد مزیت رقابتی و ایجاد تأثیر در خط پایین کمک کنند.
کشور: نروژ
نوع مهارت:
مدیریت پروژه
تخصیص، پیگیری و کاربرد منابع برای رسیدن به اهداف مشخص در یک دوره زمانی خاص را مدیریت پروژه می‌گویند. به بیان دیگر مدیریت پروژه به‌کارگیری دانش، مهارت‌ها، ابزارها و تکنیک‌ها برای فعالیت‌های پروژه به منظور تحقق الزامات پروژه است. مدیریت پروژه با استفاده از فرایندهایی هم‌چون فرایندهای آغازین، برنامه‌ریزی، اجرایی، پایشی و اختتامی انجام می‌پذیرد
نام شرکت: گروه مشاوره بوستون
زبان دوره: انگلیسی - نروژی
منطقه: اسلو
میزان پیشنهاد: 191,586 دلار
شرایط:
  • تحلیلی و ساختاری
  • مهارتهای ارتباطی شفاهی و کتبی.
  • یک مهارت مشاوره قوی داشته باشید: حل مسئله با فرضیه ، چارچوب و ارتباط ایده های پیچیده ، تفکر استراتژیک