x
قبل از هر اقدام برای مهاجرت، این ویدئوها رو ببین!
پیشنهاد کار

کار در شرکت Kongsberg Maritime نروژ برای مهندس نرم افزار

با پذیرش این سمت، شما عضوی از یک تیم اختصاصی مهندسان تحقیق و توسعه می شوید که محصولاتی را برای طیف وسیعی از برنامه های دریایی توسعه داده و نگهداری می کنند. وظایف و مسئولیت های اصلی شما مشارکت در توسعه نرم افزارهای جاسازی شده برای سیستم های سخت افزاری ، سیستم عامل ها و پروتکل های ارتباطی خواهد بود. 

کشور: نروژ
نوع مهارت:
مهندس نرم افزار
وظایف مهندس نرم افزار شامل موارد زیر میشود: اصلاح نرم افزارهای موجود برای رفع خطاها، سازگاری با نرم افزار جدید یا بهبود عملکرد تحلیل نیازهای کاربر و الزامات نرم افزار برای ارزیابی امکانات طراحی در محدودیت زمان و هزینه مشورت با تحلیلگران سیستم، مهندسین، برنامه نویس ها و سایرین برای طراحی سیستم و کسب اطلاعات در محدودیت های پروژه و امکانات، الزامات عملکردی و ظواهر کاربری کامپیوتر ذخیره سازی، بازیابی و نگهداری اطلاعات برای تحلیل توانایی ها و نیازهای سیستم طراحی، توسعه و اصلاح سیستم های نرم افزاری با استفاده از تحلیل های علمی و مدل های ریاضی برای پیش بینی و اندازه گیری خروجی و تبعات طراحی و...
سابقه کاری: 5 سال
نام شرکت: Kongsberg Maritime
منطقه: تروندهایم
شرایط:
  • دانش FreeRtos, Linux, CANOpen, HART, Cortex-M
  • تجربه و دانش نرم افزار FPGA
  • تسلط به زبان های C / C++
  • حقوق این پیشنهاد مکاتباتی است.
مشاوره مهاجرت
مشاوره مهاجرت: ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۱