x
قبل از هر اقدام برای مهاجرت، این ویدئوها رو ببین!
پیشنهاد تور 🔗 سفر به نروژ

تور کارگاه مدیریت تغییر مؤثر در نروژ

توسعه مهارتهای مؤثر در مدیریت تغییر ، نه تنها اجتناب ناپذیر است بلکه در دنیای حرفه ای پویای امروزی نیز اجتناب ناپذیر می شود زیرا تغییر سازمانی بیش از یک استثناء به یک هنجار تبدیل می شود.

برنامه مدیریت پیشرو تغییر ابزارهای مورد نیاز برای دستیابی به موفقیت در اجرای تغییرات را با پذیرش مثبت در کل سازمان ، به عوامل تغییر و تحول مشترك می دهد.

کشور: نروژ
زبان دوره: انگلیسی
طول دوره: 1 روزه
هزینه تور: 744 دلار
▪️ هزینه اقامت‌‌، بلیط هواپیما و دیگر هزینه‌های جانبی به عهده خود متقاضی می‌باشد.
مشاوره مهاجرت
مشاوره مهاجرت: ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۱