x
قبل از هر اقدام برای مهاجرت، این ویدئوها رو ببین!
پیشنهاد کار

کار در شرکت Wheel.me AS نروژ برای مهندس نرم افزار

این شرکت به دنبال یک مهندس نرم افزار برای تیم رباتیک خود هستند. این آفر یک فرصت مناسب برای اثبات توانمندی های مدیریتی شما است.

کشور: نروژ
نوع مهارت:
مهندس نرم افزار
وظایف مهندس نرم افزار شامل موارد زیر میشود: اصلاح نرم افزارهای موجود برای رفع خطاها، سازگاری با نرم افزار جدید یا بهبود عملکرد تحلیل نیازهای کاربر و الزامات نرم افزار برای ارزیابی امکانات طراحی در محدودیت زمان و هزینه مشورت با تحلیلگران سیستم، مهندسین، برنامه نویس ها و سایرین برای طراحی سیستم و کسب اطلاعات در محدودیت های پروژه و امکانات، الزامات عملکردی و ظواهر کاربری کامپیوتر ذخیره سازی، بازیابی و نگهداری اطلاعات برای تحلیل توانایی ها و نیازهای سیستم طراحی، توسعه و اصلاح سیستم های نرم افزاری با استفاده از تحلیل های علمی و مدل های ریاضی برای پیش بینی و اندازه گیری خروجی و تبعات طراحی و...
سابقه کاری: 5 سال
نام شرکت: Wheel.me AS
منطقه: اسلو
شرایط:
  • دانش و مهارت کافی کار با کانتینر های docker وKubernetes
  • دانش ارتباطی HTTP
  • دانش برنامه نویسی C++ و Python
مشاوره مهاجرت
مشاوره مهاجرت: ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۱