۰۲۱ - ۴۳ ۰۰ ۰۰ ۲۱
صفحه اصلی سامانه پیشنهادها
مشاوره رایگان
سامانه پیشنهادها
وبلاگ
درباره ما
۰۲۱ - ۴۳ ۰۰ ۰۰ ۲۱
:: جستجو

مقصدت رو از بین ۱۹۰+ کشور جستجو کنید

بازگشت به صفحه پیشنهادات
پیشنهاد کار 🔗 کار در قطر

کار در مدرسه بین المللی در دوحه قطر برای معلم زبان فرانسه

فرصت شغلی معلم زبان فرانسه مشتاق آموزش ذهن های جوان و با تجربیات قدرت بخش و انگیزه آفرین و با نقشی استثنائی در مدرسه ای بین المللی در دوحه قطر

کشور: قطر
نوع مهارت:
تدریس
تدریس یا آموختن به آن بخش از پویندگی (فعالیت)های آموزشی که با حضور آموزگار در کلاس درس رخ می‌دهد نام نهاده می‌شود. تدریس بخشی از روند آموزش و پرورش است که یک رشته کردارهای به سامان و از پیش برنامه‌ریزی شده را در برمی‌گیرد و هدفش پیدایش شرایط دلخواه یادگیری از سوی آموزگار است. به آن بخش از کردارهای آموزشی که از سوی رسانه‌ها و بدون حضور و تعامل آموزگار با فراگیران رخ می‌دهد، تدریس گفته نمی‌شود و آموزش و پرورش معنایی بسیار گسترده‌تر از تدریس دارد.
منطقه: دوحه - قطر
میزان پیشنهاد: 46,674 دلار
شرایط:
  • توانائی انگیزه بخشی، اشتیاق، تعهد و انعطاف پذیری