x
مشاوره مهاجرت
مشاوره مهاجرت گوتو تی آر
مشاوره مهاجرت: 02143000021

فرصت شغلی معلم زبان فرانسه مشتاق آموزش ذهن های جوان و با تجربیات قدرت بخش و انگیزه آفرین و با نقشی استثنائی در مدرسه ای بین المللی در دوحه قطر

نوع مهارت :
تدریس
تدریس یا آموختن به آن بخش از پویندگی (فعالیت)های آموزشی که با حضور آموزگار در کلاس درس رخ می‌دهد نام نهاده می‌شود. تدریس بخشی از روند آموزش و پرورش است که یک رشته کردارهای به سامان و از پیش برنامه‌ریزی شده را در برمی‌گیرد و هدفش پیدایش شرایط دلخواه یادگیری از سوی آموزگار است. به آن بخش از کردارهای آموزشی که از سوی رسانه‌ها و بدون حضور و تعامل آموزگار با فراگیران رخ می‌دهد، تدریس گفته نمی‌شود و آموزش و پرورش معنایی بسیار گسترده‌تر از تدریس دارد.
میزان پیشنهاد : 46,674 دلار
منطقه : دوحه - قطر
کشور : قطر
شرایط :
  • توانائی انگیزه بخشی، اشتیاق، تعهد و انعطاف پذیری

پیشنهادات مشابه