x
قبل از هر اقدام برای مهاجرت، این ویدئوها رو ببین!
پیشنهاد سرمایه‌گذاری

سرمایه گذاری خرید شرکت خدمات تاکسیرانی در بخارست کشور رومانی

این شرکت با داشتن 18 خودرو لوکس و 40 رزرو خودرو در روز به صورت اجاره ای در زمینه حمل ونقل زمینی، برگزاری تور، خدمات تاکسیرانی فعالیت می کند. این شرکت همچنین تعداد زیادی قرارداد جاری با هتل ها و اماکت تجاری در راستای ارائه خدمات تاکسیرانی دارد. همچنین تمامی تجهیزات فیزیکی مجموعه و خدمات اینترنت بیس، شامل شبکه های اجتماعی و وبسایت به همراه بیزینس واگذار می شود. اگرچه ارزش تقریبی این شرکت در حدود 700 هزار دلار می باشد، اما قیمت پایه پیشنهادی برای فروش بیزینس در حدود 500 هزار دلار بیان شده است.

کشور: رومانی
منطقه: بخارست
حداقل سرمایه: 500,000 دلار
مشاوره مهاجرت
مشاوره مهاجرت: ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۱