x
قبل از هر اقدام برای مهاجرت، این ویدئوها رو ببین!
پیشنهاد کار

کار در شرکت Q-linea در اوپسالا سوئد برای میکروبیولوژیست

کشور: سوئد
زبان دوره: انگلیسی - سوئدی
شرایط:
  • داشتن لیسانس/ کارشناسی ارشد در رشته های مربوط به زیست شناسی
  • داشتن تجربه قبلی کار آزمایشگاهی میکروبیولوژیکی
مشاوره مهاجرت
مشاوره مهاجرت: ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۱