x
قبل از هر اقدام برای مهاجرت، این ویدئوها رو ببین!
پیشنهاد کار 🔗 کار در ترکیه

کار در شرکت Plentific آنکارا ترکیه برای مهندس نرم افزار

این شرکت به دنبال یک مهندس با تجربه در زمینه های Python / Django برای پیوستن به تیم مهندسی خود است. شما در کنار تیمی کاملاً فنی و با انگیزه کار خواهید کرد. از شما انتظار می رود که مهارتهای اساسی مهندسی و ریاضیات را برای حل مشکلات و غلبه بر چالش ها ، نه فقط توسعه کد ، به کار ببرید. 

کشور: ترکیه
نوع مهارت:
مهندس نرم افزار
وظایف مهندس نرم افزار شامل موارد زیر میشود: اصلاح نرم افزارهای موجود برای رفع خطاها، سازگاری با نرم افزار جدید یا بهبود عملکرد تحلیل نیازهای کاربر و الزامات نرم افزار برای ارزیابی امکانات طراحی در محدودیت زمان و هزینه مشورت با تحلیلگران سیستم، مهندسین، برنامه نویس ها و سایرین برای طراحی سیستم و کسب اطلاعات در محدودیت های پروژه و امکانات، الزامات عملکردی و ظواهر کاربری کامپیوتر ذخیره سازی، بازیابی و نگهداری اطلاعات برای تحلیل توانایی ها و نیازهای سیستم طراحی، توسعه و اصلاح سیستم های نرم افزاری با استفاده از تحلیل های علمی و مدل های ریاضی برای پیش بینی و اندازه گیری خروجی و تبعات طراحی و...
سابقه کاری: 3 سال
نام شرکت: Plentific
منطقه: آنکارا
میزان پیشنهاد: 50,000 دلار
مشاوره مهاجرت
مشاوره مهاجرت: ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۱