x
اگر اولین بار هست که از سایت GO2TR دیدن می‌کنین، حتما از این صفحه شروع کنین!
پیشنهاد کار 🔗 کار در ترکیه

کار در شرکت Takeda Pharmaceuticals استانبول ترکیه برای مدیر پزشکی

مدیران خدمات پزشکی و درمانی یا مدیران بهداشت و درمان ، خدمات پزشکی و بهداشتی را برنامه ریزی و هماهنگ می كنند. آنها ممکن است یک مرکز کامل ، یک منطقه یا بخش بالینی خاص یا یک عمل پزشکی را برای گروهی از پزشکان مدیریت کنند.

کشور: ترکیه
نوع مهارت:
مدیر پزشکی
مدیران خدمات پزشکی و بهداشتی ، همچنین به عنوان مدیران بهداشت و درمان یا مدیران بهداشت و درمان گفته می شود ، خدمات پزشکی و بهداشتی را برنامه ریزی ، مستقیم و هماهنگ می کنند. آنها ممکن است یک مرکز کامل ، یک منطقه یا بخش بالینی خاص یا یک عمل پزشکی را برای گروهی از پزشکان مدیریت کنند.
نام شرکت: Takeda Pharmaceuticals
منطقه: استانبول
میزان پیشنهاد: 109,278 دلار
شرایط:
  • مدرک دانشگاهی در پزشکی
  • مهارت گفتاری و نوشتاری عالی انگلیسی لازم است.
  • تجربه در زمینه های مراقبت ویژه تعهد جدی به انطباق و کیفیت علمی و صداقت مهارتهای ارائه مهارت بالا
  • مهارت های ارتباطی و سازمانی قوی
مشاوره مهاجرت
مشاوره مهاجرت: 02143000021