۰۲۱ - ۴۳ ۰۰ ۰۰ ۲۱
صفحه اصلی سامانه پیشنهادها
مشاوره رایگان
سامانه پیشنهادها
وبلاگ
درباره ما
۰۲۱ - ۴۳ ۰۰ ۰۰ ۲۱
:: جستجو

مقصدت رو از بین ۱۹۰+ کشور جستجو کنید

بازگشت به صفحه پیشنهادات
پیشنهاد کار 🔗 کار در انگلستان

کار در شرکت برایت سرویسز، کلاورتون انگلستان، برای مدیر کیفیت

شرکت برایت سرویسز به دنبال فردی استعداد و دانش و صلاحیت کافی به عنوان بخشی از تیم بهبود تجارت مهندسی و تحویل پایدار در جهت تامین آب و فاضلات در مناطق بث و کلاورتان می باشد. کاندیدای موفق با هدف ارائه کارآیی به مشاغل از طریق طیف وسیعی از ابتکارات و تغییرات در جهت اجرای پایدار در زمینه نگهداری، نظارت و بهبود سیستم مدیریت ISO 9001 کار خواهند کرد. برخی از مسئولیت های کلیدی در نظر گرفته شده در این مسئولیت شغلی می تواند شامل موارد زیر باشد: 

  • مشاوره در کسب و کار در جهت هدایت استراتژیک برای حصول اطمینان از ایجاد ارزش و تامین اثربخشی کسب و کار با توجه به الزامات ISO 9001 
  • کمک به مدیریت ارشد در مدیریت موثر تیم سیستم های مدیریت کیفیت با بررسی های سالانه فرصت ها و تهدیدات و تعیین اهداف کیفی
  • همکاری با مدیریت توسعه کسب و کار برای توسعه و اجرای ابتکارات تجاری
  • نظارت بر روند توسعه و بهبود پیوسته فرایند های از طریق ارتباط با صاحبان فرایند
  • مدیریت برنامه حسابرسی داخلی و بهبود برنامه و گزارش نتایج و توصیه های لازم به مدیریت ارشد
کشور: انگلستان
نوع مهارت:
مدیر کیفیت
یک مدیر کیفیت به طور معمول در شرکت های تولیدی و مهندسی کار میکند که در این شرکت ها خروجی های محصول برای دستیابی به سطح خاصی از کیفیت برای مشتری لازم است و این وظیفه مدیر کیفیت است که اطمینان حاصل کند محصولات از حداقل استانداردهای کیفی برخوردار هستند.
نام شرکت: Brite Services
منطقه: کلاورتون
میزان پیشنهاد: 58,900 دلار
شرایط:
  • دارای مهارت های ارتباطاتی و بین فردی قوی
  • داشتن پیشینه کار با اجرای سیستم های به وسیله IS
  • داشتن تخصص در مدیریت تغییرات
  • توانایی رهبری و مدیریت بازبینی تغییرات و سوانح کیفیتی
  • توانایی مدیریت پایه گذاری، توسعه، نظارت و ارتقای سیستم مدیریت کیفیت بر اساس شرایط ISO 9001