x
مشاوره مهاجرت
مشاوره مهاجرت گوتو تی آر
مشاوره مهاجرت: 02143000021

شرح وظایف:
۱- ارزیابی حال بیماران
۲- تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی بیماران و ارائه خدمات پرستاری و بالینی
۳- دریافت اطلاعات جسمی پیچیده و حساس بیمارن
۴- به روز کردن اطلاعات خود
۵- پیشتاز بودن در حفظ و توسعه خدمات
۶-مشارکت در بهبود کیفیت
۷- استفاده از مهارتهای استدلال بالینی در طیف وسیعی از بیماری های  پیچیده و متنوع
و...

نوع مهارت :
پرستار
مسوول در قبال مراقبت های مستقیم از بیمار یا گروهی از بیماران و استفاده ی بهینه از زمان و منابع برای اولویت بندی مراقبت های پرستاری
میزان پیشنهاد : 64,095 دلار
نام شرکت : Hamilton cross
منطقه : لندن
کشور : انگلیس

پیشنهادات مشابه