x
مشاوره مهاجرت
مشاوره مهاجرت گوتو تی آر
مشاوره مهاجرت: 02143000021
نوع مهارت :
معماری داده
رشته ای از شاخه مدیریت داده که مربوط به طراحی، ایجاد، استقرار و مدیریت معماری داده ها است. معماران داده چگونگی ذخیره داده ها، مصرف، ادغام و مدیریت داده ها توسط ساختار های مختلف و سیستم های اطلاعاتی و همچنین برنامه های کاربردی که استفاده پردازشی از آن داده ها دارند را، تعریف می کنند.
میزان پیشنهاد : 69,061 دلار
زبان دوره : انگلیسی
منطقه : آکسفورد
کشور : انگلیس
شرایط :
  • تجربه در طراحی و توسعه مدلها و سازوکارهای معماری سیستم شبکه برای برنامه ها و قابلیت کارکرد سیستم ها با هم
  • تجربه در تجزیه و تحلیل تأثیر و طراحی ، پیکربندی و آزمایش خدمات در محل که توسط مدیریت انتشار ، مدیریت تغییر یا مدیریت حادثه پیش برده میشود.
  • تجربه قبلی در اجرا ، بهره برداری ، نگهداری و بهبود کلیه زیرساخت های شبکه

پیشنهادات مشابه