x
قبل از هر اقدام برای مهاجرت، این ویدئوها رو ببین!
پیشنهاد کار

کار درفروشگاه عینک فروشی LensCrafter-کشور آمریکا-نیویورک برای اپتومتری

lens crafters بزرگترین خرده فروش عینک و محصولات چشمی است که زیرمجموعه بزرگترین شرکت تولید کننده عینک و محصولات چشمی یعنی luxottica است. این فرصت شغلی برای متخصصان بینایی سنجی فرصت فوق العاده ای است.

خقوق این شغل بعد از مکاتبات مشخص میشود. 

کشور: آمریکا
نام شرکت: LensCrafters
منطقه: نیویورک
مشاوره مهاجرت
مشاوره مهاجرت: ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۱