۰۲۱ - ۴۳ ۰۰ ۰۰ ۲۱
صفحه اصلی سامانه پیشنهادها
مشاوره رایگان
سامانه پیشنهادها
وبلاگ
درباره ما
۰۲۱ - ۴۳ ۰۰ ۰۰ ۲۱
:: جستجو

مقصدت رو از بین ۱۹۰+ کشور جستجو کنید

بازگشت به صفحه پیشنهادات
پیشنهاد تحصیلی 🔗 تحصیل در آمریکا

پذیرش تحصیلی کارشناسی دانشگاه North Park University آمریکا برای بیوشیمی

زیست‌شیمی یا بیوشیمی یا شیمی‌حیات ، مطالعهٔ فرایندهای شیمیایی درسازوارهای زیستی است.در برنامه بیوشیمی دانشجویان دانشگاه North Park ، بنیان بسیار خوبی برای کار در بسیاری از زمینه های تحقیقاتی دارند و به دلیل ارتباط بیوشیمی در پزشکی مدرن ، آنها را برای برنامه های حرفه ای در رشته های مرتبط با سلامت نیز آماده می کنند.

کشور: آمریکا
رشته تحصیلی:
بیوشیمی
اساس شیمیایی بسیاری از واکنشها در موجودات زنده شناخته شده است. کشف ساختمان دو رشته‌ای دزاکسی ریبونوکلئیک اسید (DNA) ، جزئیات سنتز پروتئین از ژن ها، مشخص شدن ساختمان سه بعدی و مکانیسم فعالیت بسیاری از مولکولهای پروتئینی، روشن شدن چرخه‌های مرکزی متابولیسم وابسته بهم و مکانیسمهای تبدیل انرژی و گسترش تکنولوژی Recombinant DNA (نوترکیبی DNA) از دستاوردهای برجسته بیوشیمی هستند. امروزه مشخص شده که الگو و اساس مولکولی باعث تنوع موجودات زنده شده است.
زبان دوره: انگلیسی
منطقه: شیکاگو
طول دوره: 4 سال
مبلغ دقیق شهریه: 31,457 دلار
ددلاین: ترم: تابستان - شروع: August 1, 2021 - ددلاین ثبت نام: June 1, 2021