۰۲۱ - ۴۳ ۰۰ ۰۰ ۲۱
صفحه اصلی سامانه پیشنهادها
مشاوره رایگان
سامانه پیشنهادها
وبلاگ
درباره ما
۰۲۱ - ۴۳ ۰۰ ۰۰ ۲۱
:: جستجو

مقصدت رو از بین ۱۹۰+ کشور جستجو کنید

بازگشت به صفحه پیشنهادات
پیشنهاد کار

کار در شرکت هاگرتی گروپ آمریکا برای مهندس نرم افزار

شرح کار پذیرنده این موقعیت:

توانمند در تهیه و مستند سازی 
کد گذاری برنامه های مربوطه
اجرای و نظارت بر تست های عملکرد نرم افزار
تجزیه و تحلیل انتقادی از نتایج آزمون 
ایجاد آمار و تهیه گزارش 
تحقیق در مورد محصولات نرم افزاری ، برنامه ها و زبانها و استانداردهای در حال ظهور برای حمایت توسعه محصولات

کشور: آمریکا
نوع مهارت:
مهندس نرم افزار
وظایف مهندس نرم افزار شامل موارد زیر میشود: اصلاح نرم افزارهای موجود برای رفع خطاها، سازگاری با نرم افزار جدید یا بهبود عملکرد تحلیل نیازهای کاربر و الزامات نرم افزار برای ارزیابی امکانات طراحی در محدودیت زمان و هزینه مشورت با تحلیلگران سیستم، مهندسین، برنامه نویس ها و سایرین برای طراحی سیستم و کسب اطلاعات در محدودیت های پروژه و امکانات، الزامات عملکردی و ظواهر کاربری کامپیوتر ذخیره سازی، بازیابی و نگهداری اطلاعات برای تحلیل توانایی ها و نیازهای سیستم طراحی، توسعه و اصلاح سیستم های نرم افزاری با استفاده از تحلیل های علمی و مدل های ریاضی برای پیش بینی و اندازه گیری خروجی و تبعات طراحی و...
نام شرکت: The Hagerty Group
منطقه: ویرجینیا
شرایط:
  • مدرک دانشگاه علوم کامپیوتر یا مهندسی نرم افزار و یا تجربه ای معادل 2 سال
  • تجربه کار در یک تیم مشترک و مشتری محور
  • دانش C#.NET, WCF SOAP, Rest, WinForms, SQL
  • تجربه در ADO ، Teamcity ، Perforce ، Git