موسسه اعزام دانشجو - خرید ملک در لهستان - gotootiar
poland
کشور لهستان

خرید ملک در لهستان

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo

برای خرید خانه در کشور لهستان در ابتدا سعی کنید به طور دقیق ارزیابی نمایید که دسته بندی نرخ ها به چه صورت است ، تعرفه ای که برای هر مترمربع خانه در کشور لهستان در مرکز شهر در نظر گرفته می شود ارزانتر از سایر مناطق است این در حالی است که اگر افراد از نظر بودجه در وضعیت خوبی باشند می توانند در مرکز شهر نیز خانه خریداری نمایند. قیمت خانه برای هر متر مربع در مرکز شهر 7847.49 زلوتی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که قیمت خرید هر متر مربع آپارتمان خارج از مرکز 5.237.39 در نظر گرفته شده است که رقم قابل قبولی است. هزینه ای که بابت خرید خانه در کشور لهستان پرداخت می کنید می تواند در وضعیت قسط و یا نقد در نظر گرفته شود و بستگی به شرایط خودتان دارد در صورتی که از روال قسط استفاده می‌کنید باید فردی باشد که به عنوان ضمانت معرفی شود او باید از نظر گردش مالی در وضعیتی باشد که بتواند از پس هزینه قسط های در نظر گرفته شده بر آید. اجاره خانه در کشور لهستان نیز طبق همین سیاست پیش می رود و باید حقوق فرد از سه برابر اجاره خانه برای هر ماه بیشتر باشد.

مطالب مرتبط