موسسه اعزام دانشجو - ثبت شرکت در لهستان - gotootr
poland
کشور لهستان

ثبت شرکت در لهستان

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo

ثبت شرکت در کشور لهستان سبب می شود که حساب بانکی بین المللی برای فرد افتتاح شود. ثبت شرکت در کشور لهستان با مسئولیت محدود یکی از گزینه های بسیار پرطرفدار محسوب می‌شود که بیشتر در زمینه شرکت های بازرگانی فعالیت می‌کنند. افراد باید به میزان حداقل سرمایه 5000 زلوتی در نظر بگیرند. از دیگر شرکت های مهم کشور لهستان سهامی خاص است. تجارت های عظیمی در این زمینه دیده می‌شود. برای این روال نیاز به سهامی به میزان 100000 زلوتی است. این نوع شرکت نیاز به یک هیئت ناظر و یک هیئت مدیره نیاز دارد.

شرکت های لهستانی با مشارکت محدود از دیگر گزینه های موجود محسوب می‌شود. شرکت با مشارکت محدود دو نوع شرکت را در نظر می گیرد. مشارکت های ثبت شده در کشور لهستان در وضعیت مشارکت عمومی دیده می‌شود که این روش نیز یک گزینه بسیار عالی محسوب می‌شود.

شرکت‌های تضامنی یک شرکت با امور تجاری بین دو الی چند نفر محسوب می‌شود که مسئولیت محدود است. در این روش باید بیزینس پلن وجود داشته باشد به طوریکه نیاز است خلاصه ای از کارهای اجرایی اولیه و همینطور اهداف کسب و کار مشخص شود. نیاز است مشخص شود که انتظارات از محصولات و خدمات شفاف سازی شود و تعیین تیم مدیریت نیز بسیار مهم است. نوع سهام شرکتی و شرایط خرید سهام شرکتی در کشور لهستان از دیگر گزینه های مهم محسوب می شود. برآوردهای مالی و هزینه های موجود از دیگر مواردی است که در کشور لهستان دیده می‌شود. هزینه ثبت شرکت در کشور لهستان بسیار مهم است. هزینه نگهداری سالانه شرکت باید تعیین شود و نیاز است که تمکن و ساپورت‌های مالی نیز تعیین شود.

مطالب مرتبط