موسسه اعزام دانشجو - فرهنگ لهستان - gotootr
poland
کشور لهستان

فرهنگ لهستان

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo

کشور لهستان دارای فرهنگی متنوع است. مردم در جشن های مذهبی شرکت می کنند و به طور کلی به مسائل مذهبی پایبند هستند. زبان رسمی این کشور لهستانی است. مردم این کشور عموماً به سبک غربی لباس می پوشند و در جشن ها سعی می کنند از لباس های سنتی استفاده نمایند. صداقت و رعایت ادب در کشور لهستان بسیار مهم است مردم با دوستان خود بسیار صمیمی هستند در حالی که با غریبه ها کمی رسمی تر برخورد می کنند. در کشور لهستان از شیرین جات به عنوان هدیه استفاده می شود. مردم کشور لهستان رک هستند اما به هیچ عنوان بدخواه کسی نیستند.

جشن سال نو، عید پاک ، کریسمس و غرق شدن مارزانا از جشن های مهم در کشور لهستان محسوب می شود. در این جشن ها بچه ها هدیه دریافت می کنند و از لباس های نو استفاده می کنند. در جشن کریسمس افراد ویفرها را به نوار های باریکی تقسیم می کنند و به هم هدیه می‌دهند.  مردم هر آنچه فکر می کنند به زبان می آورند به این ترتیب در این کشور یک فضای دوستانه بسیار جالبی دیده می شود. روابط بین افراد در وضعیت بسیار صمیمی قرار دارد.

مردم کشور لهستان دوست دارند با هم غذا میل نمایند و از غذا خوردن به طور تنها خوششان نمی آید. در این کشور مردم با هم رو راست هستند، بسیار کم دروغ می گویند هرگز به هم آسیب نمی رسانند. سعی نمی کنند همدیگر را دچار سو تفاهم کنند و به احساسات طرف مقابل ارزش می گذارند.


مطالب مرتبط