موسسه اعزام دانشجو - اعیاد و تعطیلات رسمی در لهستان - gotootr
poland
کشور لهستان

اعیاد و تعطیلات رسمی در لهستان

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo

اول ژانویه در کشور لهستان آغاز سال نو بوده و کل شهر تعطیل است مردم در این روز به دیدار هم می روند و به هم هدیه و شیرینی می‌دهند. 8 مارس در کشور لهستان روز جهانی زن است. اول اپریل در کشور لهستان روز احساسات نام دارد در این تاریخ زوج های جوان به هم هدیه و شاخه گل می دهند. یک ماه می نیز در کشور لهستان بسیار مشهور است. دوم ماه می روز ملی شدن پرچم کشور لهستان است به طوریکه شرکت ها تعطیل است و افراد می توانند در این روز به دید و بازدید هم بروند. سوم ماه می روز ملی شدن لهستان است در تمام کشور جشنواره های بزرگی دیده می شود و موسیقی در طول شهر در نظر گرفته می شود. 26 می روز مادر و تعطیل رسمی محسوب می شود. در کشور لهستان جشن های مختلفی دیده می شود و به طور کلی این کشور در لیست کشورهای پر تعطیلی محسوب می شود.

مطالب مرتبط