موسسه اعزام دانشجو - موارد ممنوعه در لهستان - go2tr
poland
کشور لهستان

موارد ممنوعه در لهستان

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo

شما در کشور لهستان اجازه ندارید خودتان را درگیر تعارفه بیش از حد نمایید این اخلاق سبب می‌شود مردم این کشور از شما دوری کنند.

رانندگی در کشور لهستان آسانتر از سایر کشورها است اما سرپیچی از قوانین با هزینه های جریمه بسیار بالایی همراه است. مردم کشور لهستان به طور کلی سعی می کنند در کار خود بسیار جدی باشند به این ترتیب چه خوب است سعی کنید در زمان کار از شوخی دوری نمایید.

در کشور لهستان شما حق ندارید در خصوص زندگی خصوصی فردی که به خانه او دعوت شده اید سوال نمایید این کار بسیار زشت و ناپسند است.

افرادی که مهاجرت به کشور لهستان را انتخاب کرده اند بهتر است بدانند که آشغال ریختن بر روی زمین شاید با جریمه های بسیار کلان همراه باشد.

در کشور لهستان تنبیه بدنی به معنی از دست دادن شغل مورد نظر است به طوریکه فردی معلم برای همیشه از سمت خود کنار می رود.

در این کشور خشونت علیه بانوان پیگیری های بسیار قدرتمند قانونی دارد به طوریکه حتی اگر حق با شما باشد اجازه ندارید به یک بانو تعرض نمایید. شایان ذکر است که مردم کشور لهستان به طور کلی سعی می کنند بهترین روال های زندگی را برای خود فراهم سازند.


مطالب مرتبط