موسسه اعزام دانشجو - مراحل و شرایط اخذ اقامت برای خود و همراه در لهستان - گو تو تی آر
poland
کشور لهستان

مراحل و شرایط اخذ اقامت برای خود و همراه در لهستان

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo

در صورتی که بخواهید اقامت این کشور را اخذ نمایید در ابتدا باید یک روش مناسب برای اخذ ویزا انتخاب نمایید. سرمایه گذاری یکی از روش هایی است که سبب می‌شود برای خود و همراه خود اقامت این کشور را اخذ کنید. کشور لهستان از ثبات اقتصادی خوبی برخوردار است و میزان مالیات در این کشور پایین اعلام شده است. این در حالی است که افراد باید در ابتدا روش مشخص برای سرمایه گذاری را انتخاب نمایند یکی از روش های موجود ثبت شرکت است که البته دارای انواع مختلفی است در این روش شما پس از دو سال می‌توانید همسر و فرزند کمتر از 18 سال خود را با خود همراه نمایید. در این شرایط شما باید 5 سال در کشور لهستان زندگی کنید و دو سال از آن را به صورت پیوسته در این کشور اقامت داشته باشید. توانایی مالی شما در این روش بسیار مهم است  و باید ثابت شود که از پس هزینه خود و خانواده بر می آیید. باید ثابت نمایید که می توانید به اقتصاد کشور لهستان کمک کنید. خرید ملک از دیگر روش هایی است که سبب می شود بتوانید از اقامت همراه استفاده کنید. تحصیل در کشور لهستان نیز منجر به اقامت برای همراه می‌شود. در نظر داشته باشید که همراه شما تا یک سال اول نمی تواند مشغول به کار شود اما فرزند شما می‌تواند از شرایط تحصیلی موجود استفاده نماید. شما، همسر و فرزندانتان می‌توانید از تسهیلات بیمه ای این کشور برخوردار شوید و خدمات اجتماعی نیز به شما  تعلق می‌گیرد.مطالب مرتبط