موسسه اعزام دانشجو - حداقل حقوق در لهستان - gototr
poland
کشور لهستان

حداقل حقوق در لهستان

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo

هر ساله از سوی کشور لهستان یک مبلغ به عنوان حداقل دستمزد تعیین می شود. این مبلغ برای شرایطی است که بین کارفرما و کارگر قرار عقد شده باشد به این معنی که کارفرما نمی تواند از این مبلغ کمتر را در نظر بگیرد. در صورتی که بین کارگر و کارفرما قرارداد نباشد دستمزد می تواند کمتر داده شود. در سال 2017 حقوق کشور لهستان برای کارگران افزایش داده شده است به طوریکه هیئت وزرا این کشور ترتیب این افزایش نرخ را داده است. در ابتدای ماه ژانویه حداقل میزان دستمزد به میزان 2.000 زلوتی تعیین شده است این امر نشان می دهد که سود خالص در این کشور 1.459 زلوتی اعلام شده است. در نظر داشته باشید که نرخ تعیین شده در وضعیت حداقل قرار دارد. دستمزد برای هر ساعت اضافه کار 13 زلوتی تعیین شده است. آخرین میزان حقوق در یک ماه در کشور لهستان طبق آمار 2018 480.20 یورو اعلام شده است. شاید با خود بگویید دستمزد در کشور لهستان کم است اما هزینه های زندگی بسیار ارزان در این کشور سبب شده است که هزینه ها کمتر شود.

شواهد نشان می دهد که میزان حقوق در کشور لهستان در سال 2020 با رشد 22 درصدی همراه خواهد بود که رقم قابل توجهی است. درآمد متوسط در شهر ورشو پایتخت این کشور با احتساب مالیات 850 دلار در ماه است.


مطالب مرتبط