موسسه اعزام دانشجو - ویزای مشترک و سهولت رفت و آمد به کشورهای دیگر در لهستان - go2tr
poland
کشور لهستان

ویزای مشترک و سهولت رفت و آمد به کشورهای دیگر در لهستان

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo

 در لیست کشورهای عضو شینگن قرار دارد به این ترتیب شما با داشتن ویزای شنگن می توانید به کشورهای مختلف بدون نیاز به اخذ ویزای مجدد سفر نمایید. در نظر داشته باشید که اخذ ویزای شینگن کمی سخت است و باید سعی کنید یک روال ساده در این زمینه را دنبال نمایید.


مطالب مرتبط