موسسه اعزام دانشجو - دین در لهستان - gotootir
poland
کشور لهستان

دین در لهستان

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo

دین رسمی در کشور لهستان مسیحی است به طوریکه به میزان 95 درصد از مردم این کشور از مذهب کاتولیک رومن تبعیت می کنند. سایر افراد پیرو مذهب ارتدکس هستند. بیشتر یهودیان اروپا در لهستان زندگی می کنند. دین نقش بسیار مهمی در زندگی مردم این کشور دارد به طوریکه افراد بسیار پایبند به تعلقات مذهبی هستند. مهمترین دوره ای که مسلمان وارد کشور لهستان شده است به دوره خاندان یاگیلو باز می گردد.

سه مسجد مهم در کشور لهستان وجود دارد که یک بنای تاریخی بسیار ارزشمند خواهد بود. مردم کشور لهستان اغلب سنی و حنفی هستند. مثلاً در این کشور برای عاشورا مراسم گرفته می شود. فرهنگ اسلامی و آداب دینی در کشور لهستان بیشتر از سایر کشورها در نظر گرفته شده است.

مطالب مرتبط