موسسه اعزام دانشجو - شایعات در مورد لهستان - go2tr
poland
کشور لهستان

شایعات در مورد لهستان

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo
موسسه اعزام دانشجو - شایعات در مورد لهستان - go2tr

عده ای معتقد هستند که کشور لهستان گزینه خوبی برای مهاجرت نیست زیرا درآمدزایی در این کشور کم است این تصور به خودی خود درست نیست و با توجه به هزینه زندگی پایین، این کشور می تواند یک تصمیم خوب باشد.

شایعه ای مبنی بر نژادپرستی در روال تحصیلی و دانشگاه های این کشور دیده می شود که به هیچ عنوان صحیح نیست مردم این کشور هیچ  تفاوتی بین مردم مختلف نمی گذارند.

شایعاتی مبنی بر اینکه اگر در کشور لهستان برنامه سفر خود را به کسی بگویید سفر شما بهم می ریزد وجود دارد که در وضعیت خرافانت بوده و هیچ ارزشی و منطقی ندارد.

مطالب مرتبط