موسسه اعزام دانشجو - امنیت در لهستان - gotootiar
poland
کشور لهستان

امنیت در لهستان

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo
موسسه اعزام دانشجو - امنیت در لهستان - gotootiar

کشور لهستان در لیست کشورهای امن قرار دارد به طوریکه نرخ جرائم این کشور پایین اعلام شده است. در این کشور پلیس حق دارد از افراد کارت شناسایی بخواهد و او کسانی  را که حقوق شهروندی را زیر پا می گذارند، دستگیر می کند.

شماره 997 در این کشور شماره ضروری برای پلیس است که در صورتی که با موبایل تماس گرفته شود باید 22997 را بگیرید. برای آتش نشانی در کشور لهستان باید شماره 998 را بگیرد، شماره مربوط به آمبولانس 999 است و اورژانس های جاده ای در این  کشور با شماره ثابت 981 همراه هستند.

پلیس های شهری در این کشور 986 هستند و شماره اورژانس های عمومی نیز 112 اعلام شده است. در کشور لهستان در مکان های عمومی و شلوغ احتمال اینکه کیفتان دزدیده شود وجود دارد بنابراین سعی کنید کیف دستی خود را در وضعیت ایمنی قرار دهید.

مطالب مرتبط