موسسه اعزام دانشجو - تشابهات فرهنگی لهستان با ایران - go2tiar
poland
کشور لهستان

تشابهات فرهنگی لهستان با ایران

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo

یک فرهنگ زیبا که مشابه با فرهنگ مردم ایران است کریسمس است. در این کشور مردم جشن کریسمس برگزار می کنند و فضای ایجاد شده درست مانند جشن نوروز در ایران است. مردم منازل خود را تمیز می کنند، سعی می کنند لباس های نو به تن کنند و روز خود را با شادی دنبال نمایند. به طور کلی در چنین روزی مردم به هم عیدی و هدیه می‌دهند و رسانه های جمعی موسیقی های عاشقانه پخش می کند.

از دیگر فرهنگ های مشابه لهستان و ایران بازی های کودکانه است در واقع بازی های کودکانه ای که بین کودکان لهستان دیده می شود مشابه با ایرانیان است، کودکان خاک بازی می کنند و همینطور به ورزش های آبی نیز علاقه دارند. بازی های کامپیوتر در این کشور مشابه با ایران بسیار دیده می شود.

یکی از تفاوت هایی که در فرهنگ کشور لهستان به نسبت ایران دیده می شود شاد زیستن این افراد است. مردم کشور لهستان به هر بهانه ای سعی می کنند خوشحال باشند و لبخند بزنند، جوانان به طبیعت بسیار علاقه دارند و مصرف دخانیات در این کشور بسیار کم دیده می‌شود. کشور لهستان به زندگی سالم و طبق قانون علاقمند هستند.


مطالب مرتبط