موسسه اعزام دانشجو - خرافات در لهستان - gototr
poland
کشور لهستان

خرافات در لهستان

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo
موسسه اعزام دانشجو - خرافات در لهستان - gototr

خرافاتی که در کشور لهستان دیده می شود مجموعه ای از خرافات کشورهای دیگر است . در کشور لهستان سیزده یک عدد نحس است به طوریکه اگر سیزدهم یک ماه با سه شنبه یکی باشد قطعاً آن روز با بد شانسی همراه است و قرار است اتفاق بدی افتد. این روز عموما افراد از منزل خارج نمی شوند دقیقاً این خرافات در بین مردم اسپانیا نیز دیده می شود.

در این کشور عدد 4 نیز شوم است به طوریکه فکر می کنند استفاده از آن سبب مرگ می شود این خرافات از سوی مردم کشور چین وارد کشور لهستان شده است و به نوعی در زبان این کشور ترکیب شده است. در آسانسورهای این کشور خبری از عدد 4 نیست.

مردم کشور لهستان جغدها را شوم می دانند به طور کلی اگر یک فرد یک جغد را ببینید افراد دیگر از او دوری می کنند چیزی مشابه با همین خرافات در مصر وجود دارد.


در کشور لهستان مردم هرگز یک ساک خالی و یا سطل خالی را حمل نمی‌کنند. این روال یک نشانه بد محسوب می شود. این خرافات در کشور روسیه شدیدتر است و معنی بسیار بدی دارد.

مردم کشور لهستان معتقد هستند که اگر فردی تار عنکبوت بسته شده را از بین ببرد روز بعد باران می بارد. همین خرافات با کمی تغییر در فنلاند دیده می شود به طوریکه مردم فنلاند با کشتن عنکبوت به دنبال باران هستند.

مردم کشور لهستان علاقه ای به جویدن آدامس در طول شب ندارند و برایشان به نشانه جویدن گوشت یک مرده است این گزینه دقیقاً در ترکیه نیز دیده می شود. شایان ذکر است که مردم کشور لهستان به نسبت قبل از خرافات تا حد زیادی دوری می کنند اما هنوز هم آثار آن دیده می شود.

مطالب مرتبط