x
مشاوره رایگان:021 43000 021
موسسه اعزام دانشجو- مهاجرت از طریق تولد به روسیه - go2tr

مهاجرت از طریق تولد به روسیه

موسسه اعزام دانشجو- مهاجرت از طریق تولد به روسیه - go2tr

اقامت روسیه روش‌های مختلفی دارد که یکی از این روش‌ها تولد است. یکی از این روش‌ها می‌تواند تولد فرزند و یا به سرپرستی گرفتن یک کودک روسی باشد. سیستم خون و خاک دو سیستم قابل قبول در زمینه مهاجرت و اخذ اقامت محسوب می‌شود. در روسیه اگر فرزند دارای پدر و یا مادر روسی باشد، بدون در نظر گرفتن کشور تولد وی، تابعیت فرزند روسی می‌شود. پس در روسیه سیستم خون مطرح است.

حال اگر پدر و مادر فرزند، روسی نباشند و فرزند در کشور روسیه به دنیا آید در صورتی که کشور محل تولد کودک به وی تابعیت ندهد، دولت روسیه با در نظر گرفتن یک سری شرایط به سادگی می‌تواند به او تابعیت بدهد. ( این روند تبصره‌های مخصوص به خود را دارد)

اخذ اقامت از طریق پذیرش سرپرستی یک کودک، از دیگر روش‌های مهاجرت به روسیه محسوب می‌شود که البته قوانین خاص مربوط به خود را دارد. به عنوان مثال مادر یا پدر از نظر مالی باید در وضعیت بسیار خوبی قرار بگیرند، سلامت جسمی و روحی، میزان مسئولیت پذیری و سایر ویژگی والد، بارها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این روند باید به تأیید دو کشور مبدأ و مقصد برسد.

در صورتی که والدین تابعیت نداشته باشند و کودک در کشور روسیه متولد نشود، اخذ اقامت روسیه برای وی بسیار دشوار است در صورتی که فرزند در روسیه به دنیا آمده باشد و به مدت 5 سال در این کشور زندگی کند، می‌تواند از حقوق شهروندی استفاده نماید.