x
مشاوره رایگان:021 43000 021
موسسه اعزام دانشجو- مهاجرت کاری روسیه - go2tr

مهاجرت کاری روسیه

موسسه اعزام دانشجو- مهاجرت کاری روسیه - go2tr

در لیست روش‌های مهاجرت به روسیه، مهاجرت کاری اصلی‌ترین روش به شمار می‌آید. با داشتن ویزای کاری می‌توانید سال‌های سال بدون اینکه از کشور خارج شوید، در روسیه بمانید. داشتن ویزای کار این کشور به این معنی است که  همسر و فرزند شما نیز می‌توانند ویزای همراه بگیرند و در کنار شما زندگی کنند. 

ویزای کار این کشور مولتی است. به طور کلی مهاجرت به روسیه از طریق کار دو گزینه دارد. گزینه اول ویزای کاری یک ساله است که به دفعات قابل تمدید است. این ویزا قابلیت تبدیل شدن به پاسپورت و تابعیت روسیه را ندارد. این ویزا سه ماه زمان برای آماده شدن نیاز دارد. فرد اصلی باید در آزمون زبان روسی شرکت نماید. این آزمون بسیار ساده است ( ما نامش را فرمالیته می گذاریم).

نوع دوم ویزای کار سه ساله روسیه است که به دفعات تمدید می‌شود و برای تمدید نیاز به خروج از کشور ندارید. این ویزا در نهایت منجر به اخذ اقامت دائم و پاسپورت خواهد شد. یک ماه زمان در صورتی که مدارک کامل باشد فراهم شده است. این ویزا نیاز به آزمون زبان ندارد.

برای اخذ ویزای کاری این کشور آنچه بسیار دشوار است، یافتن شغل است که اگر افراد از نظر تخصص در وضعیت خوبی باشند، می‌توانند به سادگی به شغل مورد نظر دست یابند.

وقتی ویزای کاری سه ساله روسیه را اخذ نمودید، 6 ماه بعد می‌توانید برای اقامت دائم درخواست نمایید که نیاز به پراپیسکا و همینطور پرداخت هزینه درخواست دارید. پس از 5 سال می‌توانید در ظرف شش ماه تابعیت روسیه را اخذ نمایید. برای اخذ تابعیت این کشور باید پراپیسکا، حضور در روسیه حداقل شش ماه در سال و همینطور تمدید اقامت برای بار دوم داشته باشید.

پراپیسکا: آدرس رسمی محل اقامت فرد است که به شکل یک مهر در داخل پاسپورت وی زده می‌شود. این آدرس باید مورد تأیید قرار بگیرد.کاریابی در روسیه باید به دقت صورت بگیرد.