موسسه اعزام دانشجو- اخذ اقامت روسیه - go2tr
russia
کشور روسیه

اخذ اقامت روسیه

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo
موسسه اعزام دانشجو- اخذ اقامت روسیه - go2tr

اخذ اقامت روسیه پس از اخذ ویزا صورت می‌گیرد. اقامت موقت عموماً شرایط مختلفی دارد. مثلاً افرادی که ویزای کار را انتخاب می‌کنند، می‌بایست در ابتدا به شش ماه در وضعیت اقامت موقت قرار گرفته و سپس درخواست اقامت دائم را صادر نمایند. افرادی که مهاجرت به روسیه از طریق سرمایه گذاری را انتخاب کرده‌اند نیاز است که یک سال در وضعیت اقامت موقت قرار بگیرند. دانشجویان در طول تحصیل در وضعیت اقامت موقت قرار دارند و ویزای تحصیلی برای اقامت دائم صادر نمی‌شود. اخذ اقامت روسیه ملزم به رعایت اصول مختلفی است. در نظر داشته باشید که شما برای اینکه بتوانید به نتیجه مطلوبی دست یابید، باید پروسه را به درستی تکرار نمایید.