x
مشاوره رایگان:021 43000 021
موسسه اعزام دانشجو- رنکینگ جهانی در کلیه زمینه های کشور روسیه - go2tr

رنکینگ جهانی در کلیه زمینه های روسیه

موسسه اعزام دانشجو- رنکینگ جهانی در کلیه زمینه های کشور روسیه - go2tr

طبق مطالعات آماری که در سال 2006 در مورد شاخص اقتصادی توسط ژورنال وال استریت انجام شده، کشور روسیه از میان 157 کشور جهان، دارای رتبه 122 است. طبق آمار صندوق بین المللی پول در سال 2006، روسیه از میان تعداد 182 کشور، به رتبه 56 دست یافته است. این آمار در سال 2009 نیز مجدداً بررسی شد و این بار، روسیه در میان 181 کشور جهان به رتبه 8 رسید. آمار شاخص رقابتی جهان در سال‌های 2006 تا 2007 نشان می‌دهد کشور روسیه رتبه 62 را در میان 125 کشور جهان به دست آورده است.

مطالعات جمعیت شناسی بر روی رتبه بندی روسیه نیز اجرا شده است؛ طبق آمار به دست آمده در سال 2006 در مورد شاخص توسعه انسانی، رتبه روسیه برابر با 65 از میان 177 کشور بوده است. آمار زیست محیطی روسیه در سال 2014 نشان داده است این کشور از میان حدود 178 کشور جهان، به رتبه 73 دست پیدا کرده است.

شاخص کیفیت زندگی در کشور روسیه از میان 108 کشور جهان، رتبه 102 را دارد. این مطالعات در سال 2005 به ثبت رسیده است. رتبه کشور روسیه در آزادی بیان در نشریات و روزنامه‌ها از میان 180 کشور جهان، 148 است.