موسسه اعزام دانشجو- میانگین درآمد در روسیه - go2tr
russia
کشور روسیه

میانگین درآمد در روسیه

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo
موسسه اعزام دانشجو- میانگین درآمد در روسیه - go2tr

در سال 2017 حقوق کارکنان دولتی روسیه 2.7 درصد افزایش پیدا کرد و میانگین درآمد کارکنان به 2000 دلار در ماه رسید.