موسسه اعزام دانشجو- سفارت‌ها و کنسولگری های ایران در روسیه - go2tr
russia
کشور روسیه

سفارت‌ها و کنسولگری های ایران در روسیه

موسسه حقوقی مهاجرت تحصیلی GO2TR- لوگو - Logo
موسسه اعزام دانشجو- سفارت‌ها و کنسولگری های ایران در روسیه - go2tr

آدرس سفارت ایران در مسکو :مسکو، بلوار پاکروفسکي، شماره 7
 
کد کشور: 007

کد شهر مسکو: 495

شماره‌های تماس:

9178655، 9177282، 9170039، 9172442